รถคลาสสิค

รถถัดจาก ปี 1956 ประเภท รถอเมริกัน

สู่ยุครถคลาสสิค
"การมาถึงของวัฒนธรรมรอค แอนด์ โรลล์ ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า นำอุตสาหกรรมรถยนต์สู่ยุคที่เจิดจ้า โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ และสมรรถนะ กลายเป็นตำนานอมตะ และต้นแบบของรถยนต์ยุคปัจจุบันอย่างมิอาจปฏิเสธได้"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mustang 'Vert ปี 1967
Ford Mustang II ปี 1974
Ford Continental ปี 1974
Mustang 'Vert
ปี 1967
Khun Porsche Stang
Ford Mustang II
ปี 1974
คุณปรเมษฐ์ ประโยชน์โยธิน
Ford Continental
ปี 1974
คุณสรัสชัย เปรมศรี
Pontiac Firebird ปี 1978
Pontiac GTO ปี 1970
Pontiac Firebird ปี 1969
Pontiac Firebird
ปี 1978
คุณธาดา วารีย
Pontiac GTO
ปี 1970
Khun Ancient & KK
Pontiac Firebird
ปี 1969
Khun Go West
Pontiac Firebird ปี 1973
Pontiac Firebird
ปี 1973
Khun Ratana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Valid XHTML 1.0 Transitional